top of page
RODO.jpg

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, tzw. Ogólnym Unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych "RODO" obowiązującym od dnia 25 maja 2018, informujemy, iż jako Administrator Danych Osobowych zawsze dokładaliśmy wszelkich starań by powierzane nam Dane Osobowe pozostawały bezpieczne w naszych rękach i wykorzystujemy je jedynie do realizacji naszych działań pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Poniżej przedstawiamy informację na temat zasad przetwarzania przez nas danych.

 

Administrator Danych

PW PAUL  Tomasz Stępień, NIP: 771 122 62 97, siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Kostromska 76/7/54,
Biuro obsługi Klienta: Łódź, 
+ Ubezpieczyciele, w imieniu których działamy na podstawie umów agencyjnych.

 

Cele przetwarzania Danych

Obsługa pośrednictwa ubezpieczeniowego, min. ofertowanie, zawieranie umów ubezpieczeń, monitoring terminów kończących się ubezpieczeń oraz pozostała obsługa przed i posprzedażowa.

 

Archiwizacja Danych

W celu bezpiecznego archiwizowania Danych, zapewniającego nam jednocześnie możliwość sprawnego monitoringu zawieranych ubezpieczeń, korzystamy z narzędzi informatycznych spełniających wymagania techniczne w zakresie zabezpieczeń danych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych

- prawo żądania dostępu do Danych Osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych Osobowych.
- prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności względem przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy przetwarzanie przez nas Danych Osobowych naruszy przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.

 

Okres przetwarzania Danych

Bezterminowo, do czasu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie Danych.

_________________________________________________________________

 

Co to jest przetwarzanie danych osobowych (RODO)?

 

Artykuł 4 punkt 1 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jasno stanowi, co to jest przetwarzanie danych osobowych: jest to każda operacja na danych osobowych, niezależnie czy zautomatyzowana (cyfrowa), czy też nie, od momentu pozyskania danych, poprzez ich przechowywanie i wykorzystanie, aż do ich archiwizacji i ostatecznego usunięcia.

To, czym jest przetwarzanie danych osobowych, można najlepiej zrozumieć z perspektywy procesu przetwarzania danych – na proces składa się wszystko, co dzieje się z danymi osobowymi w jednym konkretnym celu – od momentu ich pozyskania, do usunięcia lub przekazania w innych celach.

Przykładowo, odpowiedzmy sobie, co to jest przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. Jest to pozyskanie danych kandydatów do pracy (CV), wydrukowanie i analiza dokumentów aplikacyjnych, umówienie rozmów, zapisywanie sobie dodatkowych notatek podczas tych rozmów, ocena kandydatów, skierowanie przyjętych kandydatów na badania medycyny pracy, weryfikacja prawdziwości dokumentów i podpisanie umów o pracę oraz późniejsze usunięcie danych nieprzyjętych kandydatów.

RODO podlega każdy rodzaj operacji na danych, chyba że jest to przetwarzanie danych osobowych w celach czysto osobistych lub domowych (np. robienie sobie zdjęć z przyjaciółmi, rodziną), lub w ramach działalności, której nie reguluje prawo unijne (np. bezpieczeństwo narodowe). Aby uniknąć błędów, pamiętajmy że odpowiadając na pytanie, co to jest przetwarzanie danych osobowych, możemy wskazać także samo przechowywanie danych w szafie lub usuwanie ich w niszczarce – dlatego jeśli dane niszczymy przy pomocy zewnętrznej firmy, to powinniśmy spełnić wymogi art. 28 RODO i zawrzeć z nią umowę powierzenia przetwarzania.

_________________________________________________________________

rodo_flaga-ue-europa-kontynent.jpg

 

_________________________________________________________________

Jesteśmy MultiAgencją Ubezpieczeniową. Współpracujemy z większością Ubezpieczycieli na naszym rynku.

Pracujemy z Ubezpieczycielami oferującymi ubezpieczenia majątkowe (komunikacyjne, domowe, firmowe, podróżne) oraz z Ubezpieczycielami na Życie. Jesteśmy na bieżącą z aktualnymi promocjami i obniżkami składek!

Jako Agencja PW PAUL działamy od ponad siedmiu lat, a doświadczenie z ubezpieczeniami zdobywaliśmy znacznie wcześniej. Wielu z nas pracuje w branży ubezpieczeniowej od bardzo wielu lat. Najmłodsi wśród nas czerpią z naszego doświadczenia i szybko się uczą.

Mimo wieloletniego doświadczenia, wciąż się uczymy i pogłębiamy naszą wiedzę. Branża ubezpieczeniowa, jak wiele innych dziedzin naszego życia dynamicznie się rozwija, wciąż powstają nowe rozwiązania i my staramy się za nimi podążać.

 

Zapraszamy do kontaktu!

bottom of page